ลงประกาศสินค้านโยบายและวิธีติดต่อเพื่อลงประกาศในเว็บไซต์ go-chaiyaphum.com

เพื่อเป็นศูนย์รวมสินค้าของดีจากทุกอำเภอทั่วทั้งจังหวัดชัยภูมิ นำมารวมกันไว้ที่เว็บไซต์แห่งนี้และสามารถให้ประชาชน ผู้ประกอบการ ผู้บริโภคมาติดต่อสั่งซื้อทางออนไลน์ เพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการและผู้ซื้อในจังหวัดชัยภูมิได้มาพบกันเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาการขายสินค้าอันเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า COVID-19 เว็บไซต์ go-chaiyaphum.com จึงขอเป็นช่องทางเพื่อช่วยพี่น้องชาวชัยภูมิในการกระจายช่องทางการขายสินค้าผ่านเว็บไซต์ได้ ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ผู้ที่สนใจสามารถส่งข้อมูลเพื่อลงประกาศในเว็บไซต์แห่งนี้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. เตรียมข้อมูลสินค้าของท่านให้พร้อม เช่น ชื่อหรือรายการสินค้าที่ท่านมีและต้องการประกาศ รายละเอียดสินค้า รูปสินค้า ผลิตภัณฑ์ สถานที่ติดต่อเพื่อซื้อ เบอร์โทรศัพท์ ช่องทางโซเชียล Facebook, e-mail เป็นต้น
2. จัดทำข้อมูลตามข้อ 1 ลงใน Microsoft word หรือทำเป็นไฟล์ .pdf
3. จัดทำไฟล์รูปภาพทั้งหมดเป็น zip ไฟล์ (ควรมีอย่างน้อย 5 รูป เพื่อความสวยงาม ชัดเจน)
4. นำส่งข้อมูลทั้งหมดไปที่อีเมล์ wirotta@gmail.com
5. การลงประกาศในเว็บไซต์แห่งนี้ เป็นการประกาศฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทุกประกาศถือว่าทุกท่านยอมรับและเต็มใจลงประกาศ
6. ดังนั้นการลงประกาศใดๆที่ได้รับข้อมูลมาจากเจ้าของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นถือเป็นการประกาศเพื่อช่วยเหลือให้กับประชาชนจังหวัดชัยภูมิที่กำลังประสบปัญหาในช่วงการระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า COVID-19 ทางเว็บไซต์ go-chaiyaphum.com ไม่ขอรับผิดชอบใดๆที่อาจเกิดขึ้นกับเจ้าของสินค้า ผลิตภัณฑ์นั้นๆ และห้ามมีการฟ้องร้องใดๆทุกกรณี