วิสาหกิจชุมชนฟาร์มเห็ดกาญจนา ร่วมกับ LFC เมืองชัยภูมิ

  • Published

วิสาหกิจชุมชนฟาร์มเห็ดกาญจนา ร่วมกับ LFC เมืองชัยภูมิ

  • Post category:agricultural

ผลิตภัณฑ์ : ผลไม้หลากชนิด, เห็ดนางฟ้าภูฎาน, เชื้อเห็ด, เห็ดหลินจือแดง
ผู้ขาย : คุณฉันท์ฐิตา ธีระวรรณ
ติดต่อ : 06-2197-0665, 08-4361-4252