อ่างเก็บน้ำชลประทานบ้านเขว้า

  • Published

อ่างเก็บน้ำชลประทานบ้านเขว้า

  • Post category:place
อ่างเก็บน้ำชลประทานบ้านเขว้า

อ่างเก็บน้ำชลประทานบ้านเขว้า

หรือเรียกอีกชื่อว่าอ่างเก็บน้ำบาซ่าน หรือชลประทานบ้านห้วย ตั้งอยู่บริเวณหมู่บ้านห้วย-หนองจันทิ อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ดูแลรับผิดชอบโดยสำนักชลประทานที่ 6 ดูแลรับผิดชอบการจัดสรรน้ำสำหรับการเกษตรในพื้นที่โดยรอบจำนวน 300 ไร่ ปัจจุบัน ได้มีการปรับปรุงขุดลอกให้อ่างเก็บน้ำมีความจุเพิ่มขึ้น และปรับภูมิทัศน์โดยรอบให้สะอาดร่มรื่น ใช้เป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ ละให้ชาวบ้านจับสัตว์น้ำเพื่อดำรงชีพได้อีกด้วย