น้ำตกแก้งใหญ่

  • Published

น้ำตกแก้งใหญ่

  • Post category:water-cave
น้ำตกแก้งใหญ่
น้ำตกแก้งใหญ่

น้ำตกแก้งใหญ่

เป็นน้ำตกที่อยู่ในเขตบ้านห้วยไผ่ใต้ เป็นลำน้ำชีที่ไหลผ่านมา มีพันธุ์ไม้หลายหลายชนิดและพันธุ์ปลาบน้ำจืดมากมาย เป็นบริเวณที่สวยงานเป็นแหล่งท่องเที่ยวของผู้คนในตำบลหนองแวง ลักษณะของน้ำตกจะเป็นลำธารที่ไหลผ่านหินที่ลักษณะแปลกตาจากการกัดเซาะเป็นร่องเป็นแก่งจำนวนมากอย่างสวยงาม และแปลกตาไม่เหมือนที่ใด การเดินทางออกจากหนองบัวแดง ไปทางถนนเส้น หนองบัวแดง – บ่อทอง ประมาณ 13 กิโลกเข้าบ้านหนองสำราญเลยปั้มน้ำมันให้เลี้ยวขาวไปประมาร 500เมตรจะเจอสี่แยกให้เลี้ยวซ้าย ขับรถไปตามเส้นทางประมาณ 3 กิโลก็จะถึงบ้านห้วยไผ่ใต้เข้ารถเข้าไปในหมู่บ้านจะเจอสี่แยกทางไปโรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้ ให้ขับรถไปตามเส้นทางผ่านหน้าโรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้ไปเรื่อยๆเข้าไปในเส้นทางป่าประมาณ 1 กิโลจะเจอสามแยกให้เลี้ยวซ้ายขับรถไปอีกประมาณ 500 เมตรก็จะถึงน้ำตกแก้งใหญ่