ประเพณีลอยกระทงจังหวัดชัยภูมิ

  • Published

ประเพณีลอยกระทงจังหวัดชัยภูมิ

  • Post category:prapenee
ประเพณีลอยกระทงจังหวัดชัยภูมิ
ประเพณีลอยกระทงจังหวัดชัยภูมิ

ประเพณีลอยกระทงจังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิก็มีการจัดประเพณีลอยกระทงที่ยิ่งใหญ่สวยงาม ไม่แพ้จังหวัดอื่นๆ เช่นกัน ทุกๆ ปีในวันเพ็ญเดือนสิงสอง ทางจังหวัดชัยภูมิจะจัดงานประเพณีลอยกระทงอย่างยิ่งใหญ่ทุกปี โดยสถานที่ที่จัดงานมีอยู่ 2 แห่ง คือ บริเวณสระเทศบาลเมืองชัยภูมิ ถนนสนามบิน และอีกแห่งคือบริเวณสวนสาธารณะหนองปลาเฒ่า ติดศาลเจ้าพ่อพญาแล วันลอยกระทงตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปีซึ่งจะอยู่ในช่วงคืนวันพระจันทน์เต็มดวงของเดือนพฤศจิกายนนั่นเอง ที่มาของวันลอยกระทงนั้นไม่มีการระบุแน่ชัดแต่เชื่อกันว่าเป็นประเพณีนิยมปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี โดยแต่เดิมนั้นเรียกกันว่า “พิธีจองเปรียญ” หรือ “พิธีลอยพระประทีป” โดยได้มีการบันทึกงานพิธีนี้ไว้ในหลักศิลาจารึกหลักที่ 1 ว่าเป็นงานสมโภชครั้งใหญ่แห่งปี แต่เดิมนั้นพิธีการลอยกระทงกระทำโดยการลอยโคมขึ้นสู่ฟ้า แต่ต่อมาในสมัยพระร่วง ท้าวศรีจุฬาลักษณ์ หรือที่เราคุ้นเคยกันในนาม “นางนพมาศ” พระสนมเอก ได้เป็นผู้คิดค้นการประดิษฐ์กระทงดอกบัวจากดอกไม้และใบตองแทนการลอยโคม ความเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับการลอยกระทงนั้นมีอยู่หลายความเชื่อ เช่น เพื่อเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคา เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ เพื่อบูชาพระอุปคุต เพื่อสักการะรอยพระพุทธบาทนัมมทานทีในนาคพิภพ และเพื่อสืบต่อประเพณีโบราณที่หล่อหลอมใจชาวเมืองเข้าไว้ด้วยกัน สำหรับชัยภูมิทุกๆ ปี จะมาการจุดพลุอย่างสวยงาม พร้อมด้วยการออกร้าน และประกวดนางนพมาศ