หนองไม้ตายวัดปราสาทดิน

  • Published

หนองไม้ตายวัดปราสาทดิน

  • Post category:culture
หนองไม้ตายวัดปราสาทดิน

หนองไม้ตายวัดปราสาทดิน

หนองไม้ตายวัดปราสาทดิน เป็นบึงหนองน้ำอยู่บริเวณปากทางเข้าวัดปราสาทดิน อ.ภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ลักษณะเป็นหนองน้ำจืดขนาดย่อมที่มีต้นไม้ตายยืนต้นจำนวนมากอย่างสวยงาม มีทิวทัศน์ด้านหลังเป็นเทือกเขาเพชรบูรณ์สวยงาม เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจหรือถ่ายภาพมาก