พระธาตุเจดีย์วัดแก้วฟ้าจุฬามณี

  • Published

พระธาตุเจดีย์วัดแก้วฟ้าจุฬามณี

  • Post category:culture
พระธาตุเจดีย์วัดแก้วฟ้าจุฬามณี

พระธาตุเจดีย์วัดแก้วฟ้าจุฬามณี

ตั้งอยู่ในพื้นที่ของวัดบ้านหนองแวง ต.ซับสีทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ เป็นเจดีย์เก่าแก่ที่น้อยคนจะทราบว่ามีอยู่ในจังหวัดชัยภูมิ ด้านในประดิษฐานพระพุทธศาสดาแลนคาโลกนาถไว้ในชั้นที่ 1 ซึ่งหล่อด้วยทองเหลืองรมดำ สูง 6.49 เมตร สร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมสาริกธาตุ (ส่วนเกศาธาตุ) ที่พระหลวงปู่บุญมา ถาวโร ได้อัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย ขณะท่านธุดงค์ปฏิบัติธรรมอยู่ที่ประเทศอินเดียเมื่อ 70 กว่าปีที่ผ่านมา งานก่อสร้างพระธาตุเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2545 องค์พระธาตุสูง 25.45 เมตร
ทำไมพระบรมสารีริกธาตุ(ส่วนเกศาธาตุ) จึงให้ปู่หลวงบุญมา นำเอามาสร้างพระธาตุเจดีย์ตรงนี้ ก็เพราะว่าสถานที่แห่งนี้องค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ เคยเสด็จมาสร้างปูชนียวัตถุและปูชนียสถานสืบต่อเนื่องกันมาทุกๆ พระองค์ แต่เมื่อถึงกาลเวลาก็เสื่อมสลาย บุบสลาย ยุบพังตามกาลเวลาของโลกธาตุ สำหรับตถาคตองค์พระสมณโคดม ได้เคยเสด็จมากับพระอานนท์ พระอรหันต์ 500 รูป มากับพระมหากัสปะเถระเจ้าในอดีต ได้พยากรณ์ไว้ว่า สถานที่แห่งนี้ต่อไปจะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเจริญรุ่งเรือง หลังกึ่งพุทธกาลล่วงแล้ว จะมีผู้มีบุญญาธิการมาทำนุบำรุงสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป หลังจากนั้นก็ได้มีหลวงปู่เทพโลกอุดร หลวงปู่ละมัย หลวงปู่บุญมา ได้มาดูแลสถานที่แห่งนี้ก่อนแล้วหลายครั้ง หลวงปู่เทพโลกอุดรจึงได้ให้หลวงปู่บุญมา ธุดงค์รอนแรมไปยังประเทศอินเดีย เพื่อไปรับพระบรมสารีริกธาตุ(ส่วนพระเกศาธาตุ) ซึ่งพระอินทร์ได้อัญเชิญมาจากชั้นดาวดึงส์ (พระธาตุเกศแก้วจุฬามณี) โดยแบ่งมาส่วนหนึ่ง แล้วมอบไว้กับพระอรหันต์รูปหนึ่งในอินเดียขณะนั้น รักษาไว้ให้หลวงปู่บุญมา เมื่อเดินทางมาถึงและปฏิบัติธรรมอยู่ช่วงหนึ่ง เพื่อนำกลับประเทศไทย และเมื่อถึงเวลาอันควร ก็ให้สร้างพระธาตุเจดีย์บรรจุไว้ เพื่อให้เทพเทวา มนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายได้กราบไหว้สักการะบูชาสืบทอดพระพุทธศาสนาสืบต่อจนถึงยุคพระศรีอริยเมตตรัย และรอบๆ พระธาตุเกศแก้วจุฬามณีที่กำลังสร้างอยู่จะเป็นบ้านเมืองที่มีศีลมีธรรม น้ำท่าจะอุดมสมบูรณ์ ฝนฟ้าจะตกตามฤดูกาล กษัตราธิราชทั่วทุกมุมโลกก็จะได้เดินทางมานมัสการพระธาตุองค์นี้เป็นลำดับไป พุทธศาสนิกชนทั่วไปก็จะทยอยกันมากราบไหว้สักการะบูชาและปฏิบัติธรรมมากขึ้นเป็นลำดับๆไป
พระอริยเจ้าทั้งหลายทั่วทั่งประเทศไทยและทั่วมุมโลก จะหมุนเวียนกับมาปฏิบัติธรรมมิได้ขาดสาย จะมีพระผู้มีบุญญาธิการมาช่วยดูแลรักษาต่อ ๆ ไปหลายองค์ ขณะนี้หลวงปู่ละมัย ดูแลอยู่ และเมื่อถึงเวลาอันควรก็จะมีองค์อื่นๆ หมุนเวียนกันมาดูแลต่อ ๆ ไป หลวงปู่เทพโลกอุดรยังดูแลตลอด ตามที่ท่านอธิษฐานดูแลพระพุทธศาสนาไว้ทุกกาลทุกเมื่อ เนื่องจากหลวงปู่บุญมา ถาวโร อายุ 108 ปี 83 พรรษา อดีตเจ้าอาวาสวัดแกนคงคาวนาราม บ้านหนองแวง หมู่ที่ 3 ตำบลซับสีทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ มาจากประเทศอินเดีย มาเก็บรักษาไว้ เมื่อ 70 ปีที่ผ่านมา ประกอบกับเมื่อปี พ.ศ. 2545 หลวงปู่บุญมา ถาวโร ท่านก็ชราภาพมากแล้ว ท่านจึงปรารภว่า ถึงเวลาอันสมควรแล้วที่จะได้ร่วมกันสร้างพระธาตุเจดีย์ขึ้น เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ดังกล่าว เพื่อให้เทพเทวาและมนุษย์ทั้งหลายได้สักการะบูชา ตลอดทั้งสัตว์โลกทั้งปวง เพื่อเป็นศิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลจนกว่าจะถึงซึ่งพระนิพพาน ทางคณะสงฆ์วัดแดนคงคาวนาราม คณะกรรมการวัด คณะกรรมการก่อสร้างพระธาตุเกศแก้วจุฬามณี พ่อค้าประธาน จึงได้ร่วมกันทำโครงการก่อสร้างพระเจดีย์ขึ้น โดยหลวงปู่บุญมา ถาวโร ให้ชื่อเรียกพระธาตุเจดีย์นี้ว่า พระธาตุเกศแก้วจุฬามณี มีฐานกว้าง 5.50 เมตร สูง 25.45 เมตร ไม่รวมยอดฉัตร ดำเนินการก่อสร้างโดย คณะกรรมการก่อสร้างพระธาตุเกศแก้วจุฬามณี ได้กระทำพิธืวางศิลาฤกษ์ เมื่อ 19 มกราคม 2545 หลวงปู่ บุญมา ถาวโร เป็นประธานในพิธี