อ่างเก็บน้ำช่อระกา

  • Published

อ่างเก็บน้ำช่อระกา

  • Post category:place
อ่างเก็บน้ำช่อระกา
อ่างเก็บน้ำช่อระกา

อ่างเก็บน้ำช่อระกา

เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นเป็นแห่งแรกของจังหวัด อยู่ที่บ้านช่อระกา ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง ฯ เป็นแหล่งน้ำที่ส่งผลต่อการเกษตรในพื้นที่ใกล้เคียง และเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่อยู่ใกล้ตัวจังหวัดที่สุด เป็นแหล่งน้ำที่นอกเหนือจากการเกษตร การประมงแล้ว ยังเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของผู้ที่ผ่านไปมาด้วยบรรยากาศที่โล่งกว้าง มีสันอ่างที่สามารถเข้าไปเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจได้ทุกเย็น ทำให้มีผู้มาเที่ยวพักผ่อนกันเสมอ ในแต่ละช่วงเดือนแต่ละปีจะมีสภาพแวดล้อมสวยงามแตกต่างกันไปตามปริมาณน้ำในจุในอ่าง